Pallox Paweł Chwastek - internet bezprzewodowy - usługi informatyczne
Jesteś tutaj: www.pallox.pl » Oferta firmy
Pallox Paweł Chwastek - internet bezprzewodowy - usługi informatyczne

Dotacja UE

Dotacja Unijna

W ramach działania 8.4. „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” - 8 osi priorytetowej. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013” firma Pallox Paweł Chwastek pozyskała środki na podstawie złożonego wniosku pt. „Zapewnienie Internetu szerokopasmowego na terenie powiatu bielskiego i cieszyńskiego” i zawartej umowy o dofinansowanie nr: POIG.08.04.00-24-140/11. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 115 219,02 PLN. Dzięki pozyskanym środkom firma Pallox będzie mogła świadczyć swoje usługi dostępu do bezprzewodowego Internetu w sposób jeszcze bardziej profesjonalny oraz na większym obszarze powiatu cieszynskiego i bielskiego.

Zapytania ofertowe


Zapytanie ofertowe nr.3
Wzór do zapytania ofertowego nr.3
Zapytanie ofertowe nr.2
Wzór do zapytania ofertowego nr.3
Zapytanie ofertowe nr.1

logo UE

Inwestujemy w waszą przyszłość. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pallox Paweł Chwastek - internet bezprzewodowy - usługi informatyczne
Copyright by www.pallox.pl Wszystkie prawa zastrzeżone